کارگاه مقایسه استارت آپ های روزآمد

جلسه_با_معاون_آموزشی_جهاد_دانشگاهی
جلسه با معاون آموزشی جهاد دانشگاه
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶
کارگاه_مقایسه_استارت_آپ_های_روزآمد-3
کارگاه مقایسه استارت آپ های روزآمد
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶

کارگاه مقایسه استارت آپ های روزآمد

کارگاه_مقایسه_استارت_آپ_های_روزآمد

با حضور علی ابرین محقق دانشگاه نیویورک در زمینه استارت آپ ها