کارگاه مقایسه استارت آپ های روزآمد

اتاق-جلسات-شتابدهنده-کاتالیزور-2
اتاق جلسات شتابدهنده کاتالیزور
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶
اتاق-جلسات-شتابدهنده-کاتالیزور-1
اتاق جلسات شتابدهنده کاتالیزور
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶

کارگاه مقایسه استارت آپ های روزآمد

کارگاه_مقایسه_استارت_آپ_های_روزآمد-2

با حضور علی ابرین محقق دانشگاه نیویورک در زمینه استارت آپ ها