کارگاه مقایسه استارت آپ های روزآمد

کارگاه_مقایسه_استارت_آپ_های_روزآمد
کارگاه مقایسه استارت آپ های روزآمد
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶
مشاوره_و_راهنمایی_منتورها_تا_پاسی
مشاوره و راهنمایی منتورها تا پاسی از شب
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶

کارگاه مقایسه استارت آپ های روزآمد

کارگاه_مقایسه_استارت_آپ_های_روزآمد-3

با حضور علی ابرین محقق دانشگاه نیویورک در زمینه استارت آپ ها