مشاوره و راهنمایی منتورها تا پاسی از شب

کارگاه_مقایسه_استارت_آپ_های_روزآمد-3
کارگاه مقایسه استارت آپ های روزآمد
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶
جلسه-منتورینگ-روزانه
جلسه منتورینگ روزانه
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶

مشاوره و راهنمایی منتورها تا پاسی از شب

مشاوره_و_راهنمایی_منتورها_تا_پاسی