جلسه با معاون آموزشی جهاد دانشگاه

جلسه_با_رییس_و_مدیران_بانک_صنعت
جلسه با رییس و مدیران بانک صنعت
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶
کارگاه_مقایسه_استارت_آپ_های_روزآمد
کارگاه مقایسه استارت آپ های روزآمد
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶

جلسه با معاون آموزشی جهاد دانشگاه

جلسه_با_معاون_آموزشی_جهاد_دانشگاهی