جلسه با رییس و مدیران بانک صنعت

اتاق تیم دایه
اتاق های کاری
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶
جلسه_با_معاون_آموزشی_جهاد_دانشگاهی
جلسه با معاون آموزشی جهاد دانشگاه
خرداد ۳۰, ۱۳۹۶

جلسه با رییس و مدیران بانک صنعت

جلسه_با_رییس_و_مدیران_بانک_صنعت